Nepal Bar Council is an independent legal institution established by the Nepal Bar Council Act, 1993. The main objectives of the Council are to promote, protect and regulate the activities of the law practitioners in a more professional manner. It discharges its duties and responsibilities in accordance with this Act and the rules and regulations framed thereunder in areas of internal Management, Financial Administration, Rules of Employees, code of Conduct for Lawyers, Curriculum for examination and conducting the examinations for law practice etc.

The eleven-member executive body of the Bar Council comprises a host of dignified and responsible people from the legal field. The Attorney General of Nepal and the Chairman of the Nepal Bar Association are the ex-officio Chairman and the Vice-Chairman of the Council, respectively. Apart from this, the Registrar of the Supreme Court of Nepal and the Dean of the Faculty of Law, Tribhuvan University, Nepal are the ex-officio Councilors. Out of the remaining seven councilors five are elected, one each from five Development Regions of Nepal and two are nominated by the Nepal Bar Association. The post of the Secretary to the Council is filled by the Nepal Government with a Gazetted IInd Class Officer from its Judicial Service until the Council has its own Secretary.The Working Areas of the Council
From its establishment in 1995, the Council has been working tirelessly to achieve its objectives mainly concentrating in the following areas:

1 Conducting examination for issuing licence for law practice.
2 Keeping the records of the law practitioners and working effectively for their professional development.
3 Reviewing and Investigation the adherence to the code of conduct by the law practitioners.
nepalbarcouncil
Notice :
 • सूचना

  यस परिषद्बाट २० औं अधिवक्ता तहको परीक्षा उर्त्तर्ीी भई प्रमाण-पत्र प्राप्त गरेका कानून व्यवसायीहरुलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपालबाट ७ दिने आधारभूत प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम भएकोले २०७१ सालमा लिइएको अधिवक्ता परीक्षाको प्रकाशित नतिजामा सफल हुनु भएका मध्ये सक्रिय रुपमा कानून व्यवसायमा रहने प्रवल इच्छा भएका, प्रशिक्षण प्राप्त गर्न इच्छुक, पुरै प्रशिक्षण अवधिभर निरन्तर उपस्थित रही विषयबस्तुमा केन्द्रीत र सक्रिय सहभागी हुन चाहने नव प्रवेशी अधिवक्ताहरु मध्ये समावेशी प्रतिनित्व समेत हुने गरी उपत्यका भित्रबाट १७ जनालाई प्रशिक्षार्थीको रुपमा मनोनयन गरि पर्ठाई दिन हुन भनि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट पत्र प्राप्त भएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । इच्छुक नव कानून व्यवसायीहरुले मिति २०७१।११।२० गते भित्रमा परिषद्मा निवेदन दिइ सक्नु पर्नेछ । समयावधि भित्र प्राप्त निवेदनहरु मध्ये कानून व्यवसायी परीक्षामा प्राप्ताङ्कको आधारमा प्राथमिकतामा पर्ने समेत सूचित गरिन्छ ।
  प्रशिक्षण कार्यक्रम
  मितिः २०७१।११।२५ देखि चैत्र ०१ गतेसम्म
  समयः विहानः १०:०० बजे देखि ४:०० बजेसम्म
  स्थानः राष्ट्रिय न्यायिक प्रष्ठिान, हरिहरभवन

  ............................
  दमन सिंह बिष्ट
  सचिव


   
 • विषयः निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएको बारे।

  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को पार्षद्को आज मिति २०७१।१०।२४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा देहायको क्षेत्रबाट देहायबमोजिमका उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हु“दा देहायका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचित घोषणा गरिएको छ ।
  पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र
  सि.नं. उम्मेदवारको नाम कुल प्राप्त मत
  १ हेमनारायण चौधरी 462

  मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र
  सि.नं. उम्मेदवारको नाम कुल प्राप्त मत
  २ महेशकुमार नेपाल 1455

  पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  सि.नं. उम्मेदवारको नाम कुल प्राप्त मत
  १ मोहननाथ कोइराला 417

  मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  सि.नं. उम्मेदवारको नाम कुल प्राप्त मत
  १ विरबहादुर रोकाय 247

  सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  सि.नं. उम्मेदवारको नाम कुल प्राप्त मत
  २ रमेशदेव भट्ट 100


  प्रा. पवनकुमार ओझा
  संयोजक
  निर्वाचन समन्वय समिति

  जयकान्त लाल दास
  सदस्य
  निर्वाचन समन्वय समिति


  रमेशराज प्रधान
  सदस्य
  निर्वाचन समन्वय समिति
   
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट २०७१ सालमा सञ्चालित २० औं अधिवक्ता तहको अन्तिम परीक्षाफल सम्बन्धी सूचना

  यस परिषद्द्वारा गत २०७१ सालमा सञ्चालित कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २० औं लिखित तथा मौखिक परीक्षामा देहायका परीक्षार्थीहरु उत्तीर्ण भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  उत्तीर्ण रोल नं. हरू
  2 3 5 8 9 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 25 26 27 29 31 33 34 36 38 39 40 42 43 44 47 48 49 50 52 54 55 56 57 60 61 62 63 65 67 68 69 70 71 75 77 78 82 85 86 89 90 95 100 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125 127 129 130 133 134 135 136 137 138 139 141 142 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 159 161 162 163 167 168 169 170 172 173 174 175 177 179 181 182 184 185 186 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 214 215 216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 228 230 231 232 233 234 236 238 239 241 242 243 244 245 246 247 248 249 251 253 254 255 257 259 261 262 263 264 267 269 270 271 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 287 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 302 303 304 305 307 308 309 310 312 313 315 316 317 319 320 322 325 326 329 331 333 334 335 336 339 340 341 342 343 344 345 348 349 350 352 353 354 355 356 357 358 359 362 363 366 367 369 370 371 372 373 374 376 379 380 381 382 383 386 387 388 389 390 391 392 394 395 397 398 399 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 413 414 415 416 417 420 421 422 423 424 425 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 442 443 446 447 449 454 455 458 461 462 464 467 468 469 470 471 472 474 475 476 477 478 479 480 481 483 484 485 486 487 489 490 491 492 493 494 495 499 502 503 504 505 506 507 508 509 510 512 515 516 517 519 520 521 522 523 524 525 527 529 530 532 533 535 536 537 539 540 541 542 543 545 546 547 548 550 551 552 553 557 559 560 562 563 564 565 567 568 569 570 572 573 574 575 577 578 580 581 582 583 584 586 589 590 594 595 596 598 602 603 605 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 622 623 625 626 627 628 630 633 634 635 637 638 639 640 641 642 643 644 646 647 648 649 650 651 652 653 655 656 657 658 660 661 662 663 664 665 668 669 670 672 673 674 675 676 678 680 681 682 684 685 686 689 691 692 693 694 696 698 700 701 702 703 704 705 706 708 709 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 731 732 733 734 735 736 737 739 740 741 745 746 747 748 749 750 751 753 754 755 757 758 761 762 763 764 765 768 769 770 771 773 774 780 781 782 784 785 787 789 791 792 793 794 795 797 800 801 804 805 807 808 809 810 812 813 814 815 816 818 819 820 823 824 825 826 827 828 829 830 832 833 834 835 836 837 838 839 840 842 843 844 845 846 850 851 852 853 856 857
  ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी उच्चतम स्थान हासिल गर्ने परीक्षार्थीहरू
  रोल नं. नाम स्थान
  622 लक्ष्मी बखाद्यो प्रथम
  643 यमकुमार योञ्जन द्वितीय
  608 शिशिरकुमार यादव तृतीय
  205 बसन्तराज जोशी चौथो
  175 सलिना काफ्ले पांचौ
  215 बाबुराम भट्टराई छैठौ

  महिलातर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्ने
  रोल नं. नाम स्थान
  622 लक्ष्मी बखाद्यो प्रथम

  नोट
  १. अधिवक्ताको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिनको लागि मिति २०७१।१०।२७ गते देखि २०७१।११।०४ गतेसम्म निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ ।
  २. पूर्व व्यवसायीक आधारभूत तालिम लिन इच्छुक व्यक्तिहरूले कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि परिषद्को प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्न हुन जानकारी गराइन्छ ।
  ३. उल्लिखित अवधिमा निवेदन दिने निवेदकलाई मिति २०७१।११।१५ गतेदेखि प्रमाणपत्र वितरण गरिने छ ।

  प्रमाणपत्र लागि फाराम भर्दा समावेश हुनुपर्ने कुराहरु
  १. प्रमाणपत्र दस्तुरः बैंक अफ काठमाडौंको च.हि.नं. ०१-२६१३३ वा रा.वा. बैंक थापाथली शाखाको च.हि.नं. ११३५ मा रू. ३,५००।- -तीन हजार पाँच सय) बुझाएको सक्कल भौचर ।
  २. प्रवेशपत्रमा भए बमोजिमको ३ प्रति फोटो ।
  ३. प्रमाणपत्र लिनका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरण परीक्षा आवेदन फाराममा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरणसग मिलेको हुनुपर्नेछ ।
  ४. परीक्षाफल प्रकाशनमा कुनै किसिमको त्रुटी भएमा परिषद्मा रहेको अभिलेख मान्य हुनेछ ।

  दमन सिंह बिष्ट
  सचिव